02juni

PvdA duidelijk op de weg terug!

Back on track! Meer en meer kiezers beseffen dat zowel lasten als welvaart beter moet worden verdeeld

Door: Erik Zandvliet

De PvdA is terug! De PvdA werd na deelname (met VVD) aan het kabinet Rutte II (2012-2017) bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen niet langer gesteund door veel van de PvdA-kiezers. De dappere deelname aan deze regeerperiode onder barre omstandigheden waarin de ene na de andere impopulaire maatregel moest worden genomen heeft veel goodwill gekost. Nu voor Nederland weer betere economische tijden zijn aangebroken kunnen de VVD, CDA en D66 (kabinet Rutte III) een populairder beleid voeren. Echter niet bij iedereen even polpulair.

Grote ondernemingen profiteren ten koste van (flex)werknemers en klimaat

Over de verdeling van de toegenomen welvaart heeft de PvdA heel veel op te merken. Zowel over de ontvangsten als over de uitgaven. Wat betreft de ontvangsten vindt PvdA dat grote ondernemingen meer aan de Nederandse economie moeten bijdragen om zo de belastingen op arbeid minder hoog te kunnen laten zijn. Zo betalen diverse grote ondernemingen in Nederland geen (Shell) of nauwelijks winstbelasting. Dit moet anders. Hier blijft PvdA op inzetten. De verbetering van de economische omstandigheden hebben wel geleid tot hogere bedrijfswinsten, maar niet tot substantiƫle inkomenstijgingen voor burgers. Flexwerk, nulurencontracten, ZZP-ers, platforms, pay-rolling etc. leiden ertoe dat er voor ondernemers maximale flexibiliteit wordt geboden terwijl deze verdeelde flexwerkers nauwelijk een front kunnen vormen om betere secundaire arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Meer en meer kiezers beseffen dat zowel lasten als welvaart beter moet worden verdeeld

Het lukt de PvdA steeds beter om zowel op lokaal (gemeente), regionaal (provincie en waterschap) en nationaal niveau ten behoeve van Europese verkiezingen om kiezers te overtuigen dat de verdeling van lasten en welvaart anders moet. In heel Nederland voeren PvdA-leden voortdurend campagne door uit te leggen dat het anders moet. Dat het hen lukt deze boodschap goed te laten landen blijkt gelukkig uit steeds betere uitslagen bij verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen en Europa. Op naar volgende verpletterende verkiezingsuitslagen voor PvdA.

Uitslag Europese verkiezingen in Leiderdorp

Landelijke trend Europese verkiezingen vertaalt naar Leiderdorp

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III

Terug naar homepage

Sterk en Sociaal
Word nu lid!

Meld je nu aan